Sendja di Tjimajit - Sang Pencuri

Posted under CERITA KILAT on : 27/08/2014 18:58:47

Cerita, gambar & audio oleh:  Adit Bujbunen Al Buse
Tahun rilis: 2013 
Tahun rilis audio: 2014